Demonstratie modules voor Engie

Help with Search courses

In deze module treft u vragen aan waarmee u zich kan voorbereiden op eindterm 9 van het certificatie onderdeel; Gevaren van elektriciteit. Het betreft de elementaire begrippen over dit onderwerp.

Het beste leerresultaat krijgt u om de vragen te maken met het lesboek erbij. Bestudeer de vraag, check vooraf het antwoord dat u gaat invullen met de lesstof uit uw boek.

Wij wijzen u erop dat dit vragen zijn om u door de lesstof te begeleiden. De examenvragen komen uit een centrale vragenbank van STIPEL en kunnen dan ook anders en op een andere wijze gesteld zijn.In deze module treft u vragen aan waarmee u zich kan voorbereiden op eindterm 3 van het basis certificatie onderdeel; Stroomstelsels en Veiligheidsketens. Het betreft de elementaire begrippen over deze onderwerpen.

Het beste leerresultaat krijgt u om eerst de micro-les te volgen. Dit is een korte les van maximaal 8 minuten waarin de meest belangrijke kenmerken van de stelsels behandeld worden. Maak vervolgens de vragen met uw lesboek bij de hand

Wij wijzen u erop dat dit vragen zijn om u door de lesstof te begeleiden. De examenvragen komen uit een centrale vragenbank van STIPEL en kunnen dan ook anders en op een andere wijze gesteld zijn.


Deze interactieve opdracht is een klassikaal praktijkdeel voor de IV/WV en VP. En is zeer geschikt als praktijk-aanvulling bij de internetlessen.