Help with Search courses

Uw kennis testen voor de basiscertificatie;

U kunt uw kennis testen over de onderwerpen voor de basiscertificatie. U krijgt pas achteraf te zien hoe u de test gemaakt heeft. U krijgt echter géén uitleg over de vragen die u fout gemaakt heeft. Het beste leerresultaat krijgt u immers als u hier zelf naar op zoek gaat. U krijgt echter wel te zien op welke eindterm de vraag betrekking heeft. De eindtermen komen overeen met de hoofdstukken van uw lesboek.

Belangrijke opmerking;

Het heeft geen zin om de vragen uit deze testen uit uw hoofd te leren. De vragen die u bij het examen krijgt komen uit de STIPEL data-bank die niet publiekelijk toegankelijk zijn. De vragen en de wijze waarop deze gesteld worden kunnen dan ook heel anders zijn. Deze testen zijn uitsluitend bedoeld om uw kennis te testen.